Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO công trình nhà hàng tiệc cưới Hương Giang- Hưng Yên

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 công trình nhà hàng tiệc cưới Hương Giang- Hưng Yên.

 

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 3 công trình nhà hàng tiệc cưới Hương Giang- Hưng Yên.