KTX Công nhân KCN Vũng Áng, Hà Tĩnh

Công việc của VRO: - Thiết kế, thi công và cung cấp 3D Panel làm móng hộp, sàn phẳng, tường bao che cho toàn bộ 2 block 5 tầng của Khu ký túc xá công nhân tại KCN Vũng Áng - Hà Tĩnh ...

Công việc của VRO:

- Thiết kế, thi công và cung cấp 3D Panel làm móng hộp, sàn phẳng, tường bao che cho toàn bộ 2 block 5 tầng của Khu ký túc xá công nhân tại KCN Vũng Áng - Hà Tĩnh