FPT Software

Công việc của VRO: - Thiết kế thi công và cung cấp 3D Panel làm sàn phẳng nhịp lớn tới 12m cho toàn bộ công trình Làng phần mềm FPT F-Ville - Hòa Lạc - Hà Nội

Công việc của VRO:

- Thiết kế thi công và cung cấp 3D Panel làm sàn phẳng nhịp lớn tới 12m cho toàn bộ công trình Làng phần mềm FPT F-Ville - Hòa Lạc - Hà Nội