Dự án tiêu biểu

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình Showroom OTO - Hải Phòng

20/ 06/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO nền xưởng tầng...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO khách sạn Minh Thắng - Từ Sơn - Hải Phòng

28/ 05/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO công trình áo cưới Thanh Hà - Hải Phòng

14/ 05/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn 2 công trình Showroom Thanh...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công công trình nhà hàng Minh Luyến - Đông Anh - Hà Nội.

06/ 04/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO nhà điều hành công trình Hoàng Dương - Hưng Yên.

25/ 11/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ...

Xem thêm