Dự án tiêu biểu

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình khách sạn Phượng Liên - Hạ Long.

07/ 08/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO thi công công trình Tú Anh - Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội.

13/ 07/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công công trình nhà hàng Minh Luyến - Đông Anh - Hà Nội.

06/ 04/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO nhà điều hành công trình Hoàng Dương - Hưng Yên.

25/ 11/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ...

Xem thêm