Dự án tiêu biểu

Những hình ảnh thi công công trình văn phòng Minh Ngọc - Hải Phòng. 

05/ 11/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công...

Xem thêm

Công trình khách sạn Phượng Liên - Hạ Long.

07/ 08/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công...

Xem thêm

Công trình Tú Anh - Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội.

13/ 07/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công công trình nhà hàng Minh Luyến - Đông Anh - Hà Nội.

06/ 04/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO nhà điều hành công trình Hoàng Dương - Hưng Yên.

25/ 11/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ...

Xem thêm