Công trình trường mầm non tư thục Họa Mi - Bắc Giang

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 2 Công trình trường mầm non tư thục Họa Mi - Bắc Giang.