Công trình Khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng hầm 1 công trình Khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.