Những dự án tiêu biểu

Những dự án tiêu biểu thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO 

1.Sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO khách sạn Thành Công - Hải Phòng

sàn-nhịp-lớn-sàn-không-dầm

2. 3D PANEL- Móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu 3D PANEL VRO công trình nền xưởng công ty bao bì Golsun-Quế Võ - Bắc Ninh.

3D-PANEL-móng-trên-nền-đất-yếu

3.Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3DPANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO nhà hàng tiệc cưới Trà My - Uông Bí - Quảng Ninh.

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3D-PANEL

4.Sàn phẳng không dầm, sàn vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO nhà trẻ Sóc Nâu-TP Việt Trì -Phú Thọ.

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-lõi-rỗng-3D-PANEL

5. Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO dự án Ngọc Hân Công Chúa - Bắc Ninh.

sàn-phẳng-không-dầm

6.Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng lõi rỗng 3D PANEL VRO, sàn vượt nhịp lớn 18m khách sạn Vị Hoàng Nam.

sàn-rỗng-3D-PANEL-VRO

7.Sàn nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn VRO công trình tòa CT2 dự án ECO Cát Tường Bắc Ninh.

sàn-phẳng-nấm

8. 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm tòa CT1 dự án ECO Cát Tường - Bắc Ninh.

9.Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng tòa CT3 dự án ECO Cát Tường - Bắc Ninh.

sàn-không-dầm

10.Thi công Sàn không dầm, sàn nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO dự án CT4 chung cư ECO Cát Tường, Bắc Ninh 20 tầng.

sàn-không-dầm-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

11. Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO khách sạn Long Thắng - Thái Nguyên.

12. Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công dự án khách sạn Thái Hòa - Nghệ An.

13. Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn không dầm 3D Panel VRO công trình Quán Toan - Hải phòng.

14. Thi công công nghệ sàn phẳng vượt nhịp lớn, thi công nhanh VRO công trình nhà C -ECO-Cát Tường - Bắc Ninh.

Công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO