CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SÀN S-VRO

VRO hợp tác với các Chủ đầu tư, các Nhà thầu thi công, các Nhà thầu tư vấn thiết kế để chuyển giao công nghệ sàn S-VRO ở các hình thức , các giai đoạn sau:

      - Giai đoạn thiết kế: VRO hỗ trợ ngay từ khâu lựa chọn phương án kết cấu, thiết kế sơ bộ đến thiết kế bản vẽ thi công kết cấu cho các công trình.

       - Giai đoạn triển khai thi công: VRO cử cán bộ kỹ thuật chuyển giao công nghệ và quy trình thi công cho các đơn vị thầu xây lắp và hỗ trợ chủ đầu tư giám sát quá trình lắp đặt và đổ bê tông sàn

     - Phân phối sản phẩm: VRO triển khai các chính sách hỗ trợ kỹ thuật các kênh phân phối sản phẩm S-VRO trên toàn quốc

hình ảnh tấm sàn 3 d panel VRO được chuyển giao công nghệ

hình ảnh công nghệ tấm 3d panel được chuyển đi thi công xây dựng

Hình ảnh tấm sàn 2 phương vro