Chung cư Đam San - Thái Bình

Công việc của VRO: - Thiết kế, thi công và cung cấp 3D Panel làm sàn phẳng cho toàn bộ 17 tầng và 1 tầng hầm của chung cư Đam San - Tp Thái Bình

Công việc của VRO:

- Thiết kế, thi công và cung cấp 3D Panel làm sàn phẳng cho toàn bộ 17 tầng và 1 tầng hầm của chung cư Đam San - Tp Thái Bình