3D PANEL- Móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu 3D PANEL VRO công trình nền xưởng công ty bao bì Golsun-Quế Võ - Bắc Ninh

3D PANEL - Móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu 3D PANEL VRO  "Giải pháp móng hộp kết hợp nền xưởng cho đất yếu tiết kiệm cọc ép" công trình nền xưởng công ty bao bì Golsun-Quế Võ - Bắc Ninh. Công trình Golsun với diện tích mặt sàn 10000m2 . Những hình ảnh thi công nền xưởng Zone1.

móng-bè-3D-PANEL-VRO

Những hình ảnh thi công móng hộp, móng trên nền đất yếu 3D PANEL VRO "Giải pháp móng hộp kết hợp nền xưởng cho đất yếu tiết kiệm cọc ép" công trình nền xưởng công ty bao bì Golsun-Quế Võ - Bắc Ninh.

3D-PANEL-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Công nghệ xây dựng 3D PANEL VRO, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi xốp 3D PANEL VRO, móng hộp, móng bè, móng trên nền dất yếu 3D PANEL VRO.

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

3D-PANEL-móng-trên-nền-đất-yếu

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

 

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

Móng-hộp-3D-PANEL-VRO

Những hình ảnh thi công nền Zone2 công trình Goldsun - Quế Võ - Bắc Ninh.

Những hình ảnh thi công nền Zone3,4 công trình Goldsun - Quế Võ - Bắc Ninh.

 

Hướng dẫn thi công móng Hộp, móng nhẹ, móng trên nền đất yếu 3D VRO